Herover håndkoloreret foto af Bernstorffsminde ca. 1910. Til venstre ses det tidligere seminarium, der senere blev friskole og i dag er efterskole. Herefter alderdomshjemmet, der nu er nedlagt og yders til højre snedkeriet, der senere fik navnet Bernstorffsminde Møbelfabrik. Møbelfabrikken flyttede til Hundtofte i 1995 og bygningerne blev overtaget af efterskolen.

Jeg er ved at indskrive min slægtshistorie I TNG på Internettet.  Min fars familie kommer bl.a. fra Bernstorffsminde. Du kan se mere her: www.jensen-hjorslev.dk.

Lokalhistorie

Udsnit af maleri af Jordløse Kirke og præstegård. Maleriet hænger i præstegården. Affotograferet af Jordløse-Trunderup lokalhistoriske arkiv

Udsnit af maleri af Jordløse Kirke og præstegård. Maleriet hænger i præstegården. Affotograferet af Jordløse-Trunderup lokalhistoriske arkiv

Jeg interesserer mig meget for lokalhistorie og er arkivleder i Jordløse-Trunderup lokalhistoriske arkiv. Det er blevet ekstra spændende efter jeg er blevet klar over at der blandt minde aner er præsten Christen Laurtisen, der var sognepræst her i Jordløse 1593-1637 og hvis efterslægt var præster her indtil 1700.

Se mere om arkivet på vores hjemmeside: www.jordlosetrunderuparkiv.dk